ครั้งแรกกับการกินไก่ทอด TEXAS CHICKEN
อรรถพล คุณธรรม   ธชา ปรางค์นวรัตน์