มนต์สะกดฤดูร้อนที่ภูหนองและพันโขดแสนไคร้ จ.หนองคาย
พานทิพย์ ลาลด    ธชา ปรางค์นวรัตน์