ปั่น ชม ชิม ชิลล์ นครพนม
พานทิพย์ ลาลด    ธชา ปรางค์นวรัตน์