ตามรอยประวัติศาสตร์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งเวียดนาม ณ หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม นครพนม
สุวิษา แก้วฤทธิ์    ธชา ปรางค์นวรัตน์