ผู้หญิงคนเดียวแบกเป้เลาะเวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฮาลองเบย์....ตามเพลงวัชราวลี