24 ชั่วโมงในฤดูกาลทัวร์คอนเสิร์ตของ 25 Hours
ปรัญชัย ฮวดชัย   ธชา ปรางค์นวรัตน์