“เลาะเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก” Naga Fire Ball World Festival 2017
ธชา ปรางค์นวรัตน์   ธชา ปรางค์นวรัตน์