"ฮีต 12 คลอง 14" บุญบั้งไฟ
กองบรรณาธิการ   ธชา ปรางค์นวรัตน์