เลาะล่องแพท่ามกลางหุบเขาที่ จ.อุดรธานี
กองบรรณาธิการ   ธชา ปรางค์นวรัตน์