คนเลาะ
แบ่งปันให้เพื่อนชม

เด็กวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตามชุมชน หรือหมู่บ้านต่างๆ มักจะมีการรวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันหยุด หรือช่วงเลิกเรียน